Word vriend

De Vrienden van het OpenLuchtTheater bestaan al langere tijd. In 2013, het jaar dat de STOL 75 jaar bestond, heeft de VOLT een nieuwe impuls gekregen. Tijdens diverse evenementen hebben we vriendschappen gesloten met bezoekers. Her resultaat is dat er inmiddels ruim 325 mensen als vriend van het theater geregistreerd staan.

Wat gebeurt er met je vriendenbijdrage?
Als vriend word je gevraagd jaarlijks een donatie te doen van € 25,– (of een zelf te bepalen bedrag). Deze bedragen worden in een fonds gestort. Het fonds is bedoeld om kosten van te betalen, die buiten de jaarlijkse begroting vallen.

Voor iedere vriend een wederdienst
Wij zijn blij met onze vrienden, daarom verlenen wij een kleine wederdienst. Als vriend:

  • Ontvang je het jaarprogramma in jouw mailbox.
  • Kun je kaartjes voor grotere concerten waarvan we verwachten dat ze snel uitverkocht zijn, in de vriendenvoorverkoop kopen.


Hoe word je vriend?

Ja, ik word vriend van Openluchttheater De Zandkuil in Lochem, door onderstaand formulier in te vullen. Ik ondersteun het theater en word vriend voor een bijdrage van €25,= per jaar.

Ondergetekende verleent hierbij een doorlopende machtiging, ten behoeve van de Stichting Openluchttheater Lochem, om het ingevulde bedrag van het opgegeven Iban-rekeningnummer af te schrijven. De machtiging loopt door tot wederopzegging. Voorafgaand aan de incasso ontvang ik bericht van de voorgenomen afschrijving. Vul je een formulier in, dan machtig je de STOL om jaarlijks, tot wederopzegging, het aangeven bedrag te mogen incasseren (dit zal in de maanden juni of juli (in overleg met penningmeester) van het lopende jaar zijn).